Vad är ThermaCare®?

Vad är det som gör ThermaCare® unik?

 • Effektiv smärtlindring

  Dämpar smärtsignalerna till hjärnan

 • Långvarig värme

  Helt utan läkemedel

 • Dokumenterad effekt

  Upp till 16 timmars smärtlindring

 • Lätt att använda

  Luktar och klibbar inte

Så här fungerar ThermaCare®

ThermaCare® verkar på tre olika sätt:

 • Smärtlindrande

  Värmereceptorerna i huden stimuleras och dämpar smärtsignalerna till hjärnan.

 • Ökad blodcirkulation

  Blodgenomströmningen ökar och avfallsprodukterna avlägsnas från det smärtdrabbade området.

 • Muskelavslappnande

  Den konstanta värmen tränger ner djupt i huden och löser upp spänningarna.

Resultatet är:

Färre smärtstimuli når fram till hjärnan, och smärtan uppfattas inte som lika intensiv.

Vad innehåller ThermaCare®?

Värmecellerna i ThermaCare® innehåller en blandning av järn, aktivt kol, salt och vatten. Vid kontakt med syre stiger temperaturen i värmecellerna. Efter ca 30 minuters uppvärmning nås den terapeutiska temperaturen på ca 40 °C. Den hålls konstant i åtta timmar.

Effekten varar i 8 timmar under hela tiden produkten används på kroppen och har en fortsatt effekt under ytterligare åtta timmar efter det att produkten tagits av.

Dokumenterad effekt

ThermaCare® Korsrygg har visat sig ge mer effektiv smärtlindring vid akuta, icke-specifika smärtor i korsryggen än maximal dygnsdos av ibuprofen eller paracetamol. ThermaCare® har visat sig ge mer effektiv smärtlindring både på behandlingsdagen och två dagar efter behandling.

Nadler, S.F. et al. 2002. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. SPINE, Volume 27, pp 1012–1017

Kliniska studier visar att ThermaCare® kan ha en smärtlindrande effekt i upp till 16 timmar. Värmen tränger ner djupt, värmereceptorerna i huden stimuleras och dämpar därmed smärtsignalerna till hjärnan. Den lindrande effekten varar i 8 timmar under hela tiden produkten används på kroppen och har en fortsatt effekt under ytterligare åtta timmar efter det att produkten tagits av. Studierna bygger på ThermaCare® för korsryggen.

Nadler, S.F. et al. 2002. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. SPINE, Volume 27, pp 1012–1017

Nadler, S.F. et al. 2003. Continuous low-level heatwrap therapy for treating acute nonspecific low back pain. Arch Phys Med Rehabil, Vol 84, pp 329-334

Nadler, S.F. et al. 2003. Overnight use of continuous low-level heatwrap therapy for relief of low back pain. Arch Phys Med Rehabil, Vol 84, pp 334-342

Nadler, S.F. et al. 2004. The physiologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician, 7, pp 395-399

En klinisk studie visar att värme kan rekommenderas som förstaval vid behandling av akuta, icke-specifika smärtor i korsryggen.

Nadler, S.F. et al. 2002. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. SPINE, Volume 27, pp 1012–1017

Smärtbesvär i ryggen är ett av de vanligaste, arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa. 60 till 80 procent av befolkningen i industrialiserade länder har ont i ryggen någon gång i livet. Industriarbetare som behandlats med ThermaCare® mot ryggsmärtor upplevde en signifikant lägre smärtintensitet och påverkan i vardagsaktiviteterna. Effekten varade i upp till två veckor efter behandling. Även annan användning av smärtbehandling minskade.

Lurie-Luke, E. et al. 2003. An exploratory workplace study to investigate the perceived value of continuous low-level heatwrap therapy in manual workers. Occupational Medicine, 53:1, pp 173-178

Kliniska studier har visat att användare vaknar med märkbart mindre smärta och muskelstelhet och ökad rörlighet efter att ha sovit med ThermaCare® för korsryggen.

Nadler, S.F. et al. 2003. Overnight use of continuous low-level heatwrap therapy for relief of low back pain. Arch Phys Med Rehabil, Vol 84, pp 334-342

Här kan du köpa ThermaCare®