Frågor och svar

Frågor och svar

Vanliga frågor

ThermaCare® är särskilt lämplig för behandling av smärtor, ytliga spänningar eller överansträngda muskler och leder.

ThermaCare® ska inte användas om huden är skadad, på områden med skrubbsår eller svullnader som uppstått under de senaste 48 timmarna eller på områden av kroppen där du inte kan känna värme.

Rådgör med legitimerad vårdpersonal innan användning om du har diabetes, dålig blodcirkulation, hjärtsjukdom, artrit eller är gravid.

ThermaCare® kan också användas om du är gravid efter överenskommelse med legitimerad vårdpersonal.

Det finns inga data som visar på att ThermaCare® orsakar problem om den används vid amning. Eftersom huden på spädbarn är mycket känslig ska ThermaCare® inte komma i kontakt med huden på spädbarn. Om du är bekymrad över användningen av ThermaCare® när du ammar, rådgör med legitimerad vårdpersonal före användning.

Risken för brännskador ökar med åldern. Därför bör du ha ett tunt klädesplagg mellan huden och ThermaCare® för korsryggen om du är 55 år eller äldre, och aldrig när du sover. Kontrollera huden flera gånger när du använder den. Om du märker irritation eller tecken på brännskador måste du ta bort produkten omedelbart.

Med åldern kan fysiska sinnesintryck försämras eller förändras. Dessa förändringar kan uppstå eftersom blodflödet till nervändar, ryggmärgen eller hjärnan minskar. Ryggmärgen överför nervsignaler och hjärnan tolkar dessa signaler. Det betyder att risken för värmerelaterade skador ökar med åldern. Vissa människor riskerar långvarig rodnad av huden eller brännskador.

Vi rekommenderar inte att ThermaCare® används av personer som inte kan följa bruksanvisningen eller som inte kan ta av produkten själv, däribland barn och vissa äldre.

Sluta använda produkten och kontakta läkare om du upplever obehag, sveda, svullnad, utslag eller andra hudförändringar där produkten används/har använts. Detsamma gäller om smärtan blir värre eller oförändrad efter sju dagar.

För bäst resultat rekommenderar vi att använda ThermaCare® i åtta timmar, i två till tre dagar i följd. ThermaCare® kan användas i högst åtta timmar inom en 24-timmarsperiod på samma smärtområde. Sluta använda produkten och kontakta läkare om smärtorna blir värre eller om de är oförändrade efter sju dagar.

Om du är yngre än 55 år kan du använda ThermaCare® på natten eller medan du sover. Vi rekommenderar att du först använder ThermaCare® på dagtid för att bekanta dig med produkten innan du använder den när du sover. Kliniska studier har visat att användning av ThermaCare® för korsryggen på natten medan du sover kan leda till märkbart mindre smärta och mycket bättre rörlighet.

Risken för brännskador ökar i takt med åldern. Därför bör ThermaCare® inte användas medan du sover om du är 55 år eller äldre.

På grund av den teknik som används kan varje ThermaCare® bara användas en gång. Produkten levereras i en lufttät påse. När påsen öppnas kommer produkten i kontakt med luften och detta aktiverar värmecellerna. Produkten kan inte återaktiveras och ska kasseras som restavfall efter användning.

ThermaCare®-produkterna ska inte under några omständigheter värmas i mikrovågsugn eller vanlig ugn. Värmepåsen kan nämligen börja brinna.

ThermaCare® är tillverkad av ett mjukt, allergivänligt material som är behagligt att bära intill kroppen. Produkten har en serie värmeceller som innehåller en blandning av järn, aktivt kol, salt och vatten. Produkten är avsedd för engångsbruk och den ska kasseras som hushållsavfall.

ThermaCare® levereras i en lufttät påse. När påsen öppnas kommer produkten i kontakt med luften och detta aktiverar värmecellerna. Efter ca 30 minuters uppvärmning uppnås den terapeutiska temperaturen på ca 40 °C som bibehålls i åtta timmar.

Värmen tränger ner djupt i huden och löser upp spänningarna. Värmereceptorerna i huden stimuleras och dämpar smärtsignalerna till hjärnan. Effekten varar i 8 timmar under hela tiden produkten används på kroppen och har en fortsatt effekt under ytterligare åtta timmar efter det att produkten tagits av.

Efter ca 30 minuters uppvärmning håller ThermaCare® den terapeutiska temperaturen på ca 40 °C i åtta timmar. Denna temperatur är bara aningen över den normala kroppstemperaturen på 37 °C. Om den djupa känslan av värme avtar, är det för att kroppen vänjer sig vid produkten. Det beror inte på att produkten har slutat verka. Använd ThermaCare® i åtta timmar för att uppnå bäst resultat.

ThermaCare® innehåller inga läkemedel och den kan därför kombineras med läkemedel. ThermaCare® kan användas tillsammans med smärtstillande tabletter, gel eller annan smärtstillande salva, under förutsättning att den inte stryks på samma smärtområde.

ThermaCare® är en medicinteknisk produkt och den innehåller inga läkemedel.

ThermaCare® -produkter produceras av det italienska familjeföretaget Angelini Inc, och representeras i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och i Island av Navamedic ASA.